Trong suốt chặng đường 20 năm phát triển, Đại La - An Việt Group tự hào đã được tham gia cung cấp các sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng cho các dự án, công trình trọng điểm của đất nước, trên mọi lĩnh vực:
giao thông, điện lực, viễn thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp…