Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn
Với niềm tin, khát vọng và chiến lược phát triển bền vững, Đại La - An Việt Group phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực mạ kẽm nhúng nóng tại Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh:
• Mang lại những giá trị và sự hài lòng bằng chất lượng tốt nhất cho tất cả những khách hàng của Đại La - An Việt Group .
• Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo mà ở đó mỗi thành viên làm việc tận tụy hết mình, nơi hội tụ và phát triển nhân tài.
• Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của xã hội.

Giá trị cốt lõi :
Nền tảng giá trị của Đại La - An Việt Group được hun đúc dựa trên những giá trị tinh thần mà mỗi cán bộ, nhân viên Đại La - An Việt Group luôn coi trọng và phát huy, bao gồm:
• Phát triển bền vững
•  Chăm sóc khách hàng
•  Tin cậy
•  Sáng tạo
•  Chuyên nghiệp
•  Tâm huyết.