Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn
Với niềm tin, khát vọng và chiến lược phát triển bền vững, An Việt phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực mạ kẽm nhúng nóng tại Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh:
• Mang lại những giá trị và sự hài lòng bằng chất lượng tốt nhất cho tất cả những khách hàng của An Việt .
• Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo mà ở đó mỗi thành viên làm việc tận tụy hết mình, nơi hội tụ và phát triển nhân tài.
• Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của xã hội.

Giá trị cốt lõi :
Nền tảng giá trị của An Việt được hun đúc dựa trên những giá trị tinh thần mà mỗi cán bộ, nhân viên An Việt luôn coi trọng và phát huy, bao gồm:
• Phát triển bền vững
•  Chăm sóc khách hàng
•  Tin cậy
•  Sáng tạo
•  Chuyên nghiệp
•  Tâm huyết.